Bobrisky still crushing on Wizkid

Bobrisky still crushing on Wizkid